Сэдэвчилсэн төв

  • 4G чиглүүлэгчийн олон SSID танилцуулга

    Таны 4G чиглүүлэгч олон SSID функцийг дэмждэг л бол та утасгүй чиглүүлэгчийг хоёр, дөрөв ба түүнээс дээш утасгүй чиглүүлэгч болгож, "нэгээс олон" гэсэн ид шидийн хэрэглээг мэдрэх боломжтой. 1. Олон SSID гэж юу вэ? Үүнийг энгийнээр тайлбарлавал олон SSID функц нь mult ... тохируулах явдал юм.
    Цааш унших
  • 4G чиглүүлэгчийн утасгүй тохиролцооны түвшин бага байх магадлалтай хүчин зүйлс

    Утасгүй яриа хэлэлцээрийн хурд бага байх боломжтой хүчин зүйлүүд 4G чиглүүлэгч Утасгүй терминал 4G чиглүүлэгчийн утасгүй дохионд холбогдсоны дараа доорх зурагт үзүүлсэн шиг терминал дээр гарч буй утасгүй хурд бага байна. Асуудал нь дараахь хүчин зүйлүүдтэй холбоотой байж болох юм: 1. Хамгийн өндөр w ...
    Цааш унших